Tekno Yatırım ve Ar-Ge Merkezleri Toplantısı

Tekno Yatırım ve Ar-Ge Merkezleri Toplantısı

 

Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” 3. dönem başvuruları 9 Kasım - 25 Aralık 2015 tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacaktır.

“Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” ve “Ar-Ge Merkezleri” hakkında Bölgemiz sanayicilerinin bilgilendirilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarınca 27 Kasım 2015 Cuma günü Saat 10:00 da Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda toplantı gerçekleştirilecektir.


TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Teknolojik Ürün Yatırım Destek  (Teknoyatırım) programının amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenen hedef kitle:

 • En fazla beş yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürününe, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,
 • En fazla bir yıl önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar.

Program üç temel destek unsurundan oluşmaktadır:

 • Makine ve teçhizat desteği

 • Kredi faiz desteği

 • İşletme gider desteği

Makine ve teçhizat desteği ile teknolojik ürünün seri üretimine yönelik yatırım harcamalarının desteklenmektedir. Makine ve teçhizat desteği aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

 • Ana makine ve teçhizat

 • Yardımcı makine ve teçhizat

 • Taşıma ve sigorta

 • Montaj

 • Fizibilite raporu gideri

   

  Makine ve teçhizat desteği kapsamında, yatırım proje tutarının 10 milyon TL’ye kadarlık kısmı üzerinden verilecek hibe destek oranları:

 

 

İşletme Ölçeği

Desteklenme Oranı

Maksimum Hibe Tutarı

(Milyon TL)

Yerli Alım

İthal Alım

Yerli Alım

İthal Alım

Mikro veya Küçük

% 50

% 40

5

4

Orta

% 40

% 30

4

3

Büyük

% 20

% 10

2

1

 

Kredi faiz desteği kapsamında, 50 milyon TL’ye kadar olan yatırım harcamaları için kullanılacak krediler için işletmelere faiz desteği sağlanmaktadır.

İşletme gideri desteği ise, küçük ölçekli işletmelere yönelik bir destek unsuru olup bu destek kapsamında, yatırımın tamamlanmasının ardından %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. İşletme gideri desteği aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

 • Kira gideri

 • Enerji gideri

 • Personel gideri

   

  Program kapsamında, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere toplamda 10 milyon TL’ye kadar, büyük işletmelere 2 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

  Bakanlık tarafından yapılan destek ödemesi, yatırımın tamamlanmasının ardından yapılmakta olup yatırımın başlangıcında avans niteliğinde ön ödeme yapılabilmektedir.

  Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları, 9 Kasım – 25 Aralık 2015 tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr  adresi üzerinden elektronik imzalı olarak alınacaktır.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS