İmar Planı Değişikliği 17.11.2015

Aydın Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 12.11.2015 Tarih 13426 sayılı yazıları ve ekindeki İl İdare Kurulunun 12.11.2015 Tarih 47 sayılı kararına istinaden 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 4. maddesine göre Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 06.10.2015 Tarih ve 1544 sayılı Genel Müdürlük kararı ile 23.10.2015 Tarihinde onaylanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesi c bendi 2 nci fıkrasına istinaden 5921 ada 3,5,6 nolu parseller üzerinde yapılacak tesisin prosesi gereğince hazırlanan , 5921 ada 3,5,6 nolu parsellerde çekme mesafesinin proses alanına göre ön:7m yan:7m arka:18m olarak düzenlenmesi ve 5921 ada 3,5,6,4,8 nolu parsellerin sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeren    Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesine ait  1/1000 ölçekli  15 paftadan oluşan   Uygulama İmar Planlarının [ 1) M19b-18b-1b] Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesi gereğince Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü idari binasında Aydın ASTİM O.S.B. Yönetim Kurulunun 17.11.2015 Tarih ve 769 sayılı kararına istinaden  17.11.2015 tarihinden itibaren bir (1)  ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS