Endüstriyel Kazalar Hak. Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan " Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik"  gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren Alt Seviyeli Kuruluşların "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi" ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na , Üst Seviyeli Kuruluşların " Güvenilk Raporu" nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 6 ay içerisinde bildirmeleri gerektiği ekteki Bilim , Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğünün 28.08.2015 tarih 1399 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS