İmar Planı Değişikliği

Aydın Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 24.07.2015 Tarih 8636 sayılı yazıları ve ekindeki İl İdare Kurulunun 23.07.2015 Tarih 33 sayılı kararına istinaden 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 4. maddesine göre Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 19.06.2015 Tarih ve 1499 sayılı Genel Müdürlük kararı ile 09.07.2015 Tarihinde onaylanan Mer’i imar planındaki yapı yüksekliğine ilişkin deniz seviyesinden itibaren en fazla 55 metre sınırlamasının 76,5 metre olarak revize edilmesi , Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 70/4. Maddesine göre 101 ada 3 nolu parsele “Hizmet ve Destek Alanı(Ticaret)” düzenlemesi ve 1955 ada 1,2,4,5,6,7 nolu parsellere “Eğitim Alanı” kararı verilmesine ilişkin  Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesine ait  1/5000 ölçekli 2 Paftadan oluşan  Nazım imar planı [ 1) M19b-18b , 2) M19b-18c] ile 1/1000 ölçekli  3 paftadan oluşan   Uygulama İmar Planlarının [ 1) M19b-18b-2b , 2) M19b-18b-1d, 3) M19b-19a-2d] Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 59. maddesi gereğince ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü idari binasında   24.07.2015 tarihinden itibaren bir (1)  ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi - Tüm hakları saklıdır. 2014
Tasarım: CİNFİKİR & Yazılım: İNAJANS